അധ്യാപികയെ സ്ഥലംമാറ്റിയ തീരുമാനം തെറ്റായിരുന്നില്ലെന്ന് അബ്ദുറബ്ബ്

തിരുവനന്തപുരം: കോട്ടണ്‍ഹില്‍ സ്കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപികയെ സ്ഥലംമാറ്റിയ തീരുമാനം തെറ്റായിരുന്നില്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി പി.കെ. അബ്ദുറബ്ബ് പറഞ്ഞു. നഗരത്തില്‍ തന്നെ നിയമനം വേണമെന്ന് അധ്യാപിക അപ്പീല്‍ നല്കിയിരുന്നു. ഇതു പരിഗണിച്ചാണ് മോഡല്‍ സ്കൂളില്‍ നിയമനം നല്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.വിഷയത്തില്‍ കാരണംകാണിക്കല്‍ നോട്ടീസിന്മേലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ നടന്നുവരുന്നു. അപ്പീലില്‍ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

You must be logged in to post a comment Login