എംഎല്‍എമാര്‍ക്കുള്ള ഭവനവായ്പയും, വാഹനവായ്പയും ഉയര്‍ത്തി; 20 ലക്ഷം വരെ ഭവനവായ്പ

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ സമാജികര്‍ക്കുള്ള വാഹനവായ്പ, ഭവനവായ്പ എന്നിവയുടെ പരിധി ഉയര്‍ത്തി. വാഹനവായ്പ അഞ്ചുലക്ഷം രൂപയില്‍നിന്ന് പത്തുലക്ഷം രൂപയായും ഭവനവായ്പ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയില്‍ നിന്ന് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുമായാണ് കൂട്ടിയത്.

സ്പീക്കര്‍, ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്‍, പ്രതിപക്ഷനേതാവ്, ചീഫ് വിപ്പ്, മന്ത്രിമാര്‍ എന്നിവര്‍ ഒഴികെയുള്ളവരുടെ വായ്പാപരിധി ഉയര്‍ത്താനാണ് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം. നിയമസഭാ സമാജികരുടെ പേഴ്‌സണല്‍സ്റ്റാഫില്‍ രണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ സ്റ്റാഫ് അലവന്‍സും 12,500 രൂപയില്‍നിന്ന് 20,000 രൂപയായി ഉയര്‍ത്തി.

You must be logged in to post a comment Login