ഡാം തുറന്നുവിട്ടത് മൂലം ആരും മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി എം.എം.മണി; പ്രളയം മൂലം വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡിന് നഷ്ടം 850 കോടി രൂപ

തൊടുപുഴ: ഡാം തുറന്നുവിട്ടത് മൂലം ആരും മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി എം.എം.മണി. അധികജലം മാത്രമാണ് ഒഴുക്കിവിട്ടത്. ഡാം സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന് വീഴ്ച പറ്റിയെങ്കില്‍ അന്വേഷിക്കണമെന്നും എം.എം.മണി പറഞ്ഞു.

പ്രളയം മൂലം വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡിന് 850 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും എം.എം.മണി പറഞ്ഞു. പല വൈദ്യുതിനിലയങ്ങളും മണ്ണ് മൂടിക്കിടക്കുകയാണ്. വെള്ളമില്ലാത്തതല്ല വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിന് കാരണമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

You must be logged in to post a comment Login