ഡ്രീംലൈനര്‍ വിമാനങ്ങള്‍ക്കായി എയര്‍ ഇന്ത്യക്ക് 50 കോടി ഡോളറിന്റെ വായ്പ അനുവദിച്ചു

എയര്‍ ഇന്ത്യക്ക് ബോയിഗ് ഡ്രീംലൈനര്‍ വിമാനങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഡ്യൂഷേ ബാങ്കും ഇന്‍വെസ്‌റ്റെക് ബാങ്കും 50 കോടി ഡോളറിന്റെ വായ്പ അനുവദിച്ചു. ആറ് മാസം മുതല്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഈ തുക ലഭിക്കുമെന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യാ വക്താവ് അറിയിച്ചു.Air-India-Boeing-747-412

ബോയിംഗ് ഡ്രീം ലൈനര്‍ വിമാനങ്ങള്‍ സര്‍വീ്‌സ് നടത്തിയും പാട്ടത്തിന് നല്‍കിയും വായ്പ തുക തിരിച്ചടക്കാമെന്നാണ് എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷ. അഞ്ച് ബോയിംഗ് 787 വിമാനങ്ങള്‍ എയര്‍ഇന്ത്യ പുതുതായ വാങ്ങുന്നത്. ഏഴ് ഡ്രീംലൈനര്‍ വിമാനങ്ങള്‍ എയര്‍ ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായുണ്ട്.

 

You must be logged in to post a comment Login