തസ്തിക നിര്‍ണയത്തിനു മുമ്പ് നല്‍കിയ ശമ്പളം തിരിച്ചുപിടിക്കാന്‍ ഉത്തരവ്; 4000ത്തോളം അധ്യാപകരെ ബാധിക്കും

school

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സംരക്ഷിത അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം തിരിച്ചുപിടിക്കാന്‍ ഉത്തരവ്. മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരവ് പ്രകാരം തസ്തിക നിര്‍ണയത്തിനു മുമ്പ് നല്‍കിയ ശമ്പളം തിരിച്ചുപിടിച്ചേക്കുമെന്നാണ് ആശങ്കയുയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്.

പുനര്‍വിന്യാസത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്ത നാലായിരത്തോളം അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം തിരിച്ചുപിടിക്കാനാണ് നീക്കം. 2015 ജൂലൈ മുതല്‍ 2016 ജൂലൈ വരെയുള്ള കാലത്തെ ശമ്പളമാണ് തിരിച്ചു പിടിക്കുക. ശമ്പളം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ അധ്യാപക സംഘടനകള്‍ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

You must be logged in to post a comment Login