താരാപഥം ചേതോഹരം

ഇളയരാജ സംഗീതം നല്‍കിയ നിത്യഹരിത ഗാനം താരാപഥം ചേതോഹരം മഹാരാജാസ് കോളേജിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ആതിരയുടെ മനോഹരമായ ശബ്ദത്തിലൂടെ

You must be logged in to post a comment Login