തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല

തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല തിരിമുറിയാതെ പെയ്യുമെന്നാണ്. കേരളത്തിലെ കാർഷികവൃത്തിക്ക് അനുയോജ്യമായി ഈ വര്‍ഷത്തെ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല ജൂണ്‍ 22 മുതല്‍ ജൂലൈ ആറ് വരെയാണ്. ലയാളി നെഞ്ചോടുചേര്‍ത്തുവച്ച ഞാറ്റുവേലയാണ് ‘തിരുവാതിര’. 27 ഞാറ്റുവേലകളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ‘തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല’എന്ന് ഓ‍ർക്കുക. അത്രമേൽ സമ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ കാ‍ർഷി സംസ്കാരവും, ഭൂപ്രകൃതിയും. ആദ്യ ഞാറ്റുവേല എന്ന് പറയാവുന്ന ‘അശ്വതി ഞാറ്റുവേല’ മുതൽ മകയിരം ഞാറ്റുവേല, തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു

എന്താണ് ഞാറ്റുവേലകൾ

ഒരു വര്‍ഷത്തില്‍ 27 ഞാറ്റുവേലകള്‍ ആണുള്ളത്. 13.5 ദിവസങ്ങള്‍ വീതം 26 എണ്ണവും(151ദിവസം ) 14/15 ദിവസമുള്ള ഒരു സവിശേഷ ഞാറ്റുവേലയായ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയും. ‘ഞായര്‍’ അഥവാ ‘സൂര്യ’ൻ്റെ ‘വേല’ (വേള) എന്നാണ് ‘ഞാറ്റുവേല’ അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്. ‘ഞായറ്റുവേല’ ലോപിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ‘ഞാറ്റുവേല’ ആയി മാറിയത്. ഓരോ ഞാറ്റുവേലയും മലയാള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പേരില്‍ തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അശ്വതി മുതൽ രേവതി വരെയുള്ള ഓരോ ഞാറ്റുവേലയിലും ഏതെല്ലാം കൃഷിപ്പണികൾ ചെയ്യണം എന്നറിയാൻ വ്യക്തമായ കാർഷിക കലണ്ടർ പഴമക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു.

തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയുടെ പ്രാധാന്യം

‘തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല’. കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാറ്റുവേല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയാണ്‌ കുരുമുളക് നടുന്നതിന്‌ ഏറ്റവും യോജിച്ച സമയം.കുരുമുളക് ചെടിയുടെ പരാഗണം ഈ സമയത്താണെത്രേ നടക്കുന്നത്. കുരുമുളക് വള്ളി യൂറോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ വാർത്തയറിഞ്ഞ സാമൂതിരിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രതികരണം,”സായിപ്പിന് കുരുമുളക് വള്ളിയല്ലേ കൊണ്ടുപോകാനാവൂ; തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകാനാവില്ലല്ലോ!”- ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായതാണ്. തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല തിരമുറിയാതെ പെയ്യണം’ എന്നും പഴചൊല്ലുണ്ട്. വൈദ്യന്മാര്‍ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയില്‍ പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം ശേഖരിച്ചുവച്ചിരുന്നു; മരുന്നുണ്ടാക്കാന്‍. തിരുവാതിരയില്‍ വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തുകള്‍ ചെറുകിളികളെ ആകര്‍ഷിക്കുമെതിനാല്‍ കൃഷീവലന്മാർ‍ ജാഗ്രത പുലർ‍ത്തിയിരുന്നു

ഞാറ്റുവേലയും കൃഷിയും

കേരളീയർ ഞാറ്റുവേലക്കൊത്ത് കാർഷിക ചക്രം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല ഏറ്റവും കേമൻ എന്നാണ്‌ കർഷകർ കരുതുന്നത്. നമ്മുടെ കാര്‍ഷിക വര്‍ഷം തുടങ്ങുന്നത് തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയ്ക്ക് ആണ് ഏത് ചെടി നട്ടാലും എളുപ്പം വളരും. പ്ലാവിൻ്റെയും മാവിൻ്റെയും കമ്പ് വരെ പൊടിച്ചുവരുമത്രെ. ഈ ഞാറ്റുവേലക്ക് ഔഷധഗുണമുണ്ടെന്നാണ്‌ വിശ്വാസം. ഒരോ വിളയ്ക്കും അനുയോജ്യമായ ഞാറ്റുവേലകളേയും ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ചാമയ്ക്ക് അശ്വതി ഞാറ്റുവേലയും പയർ, ചെറുപയർ, ഉഴുന്ന്, തുവരപ്പരിപ്പ് എന്നിവക്ക് രോഹിണി ഞാറ്റുവേലയും അമര, കുരുമുളക്, തെങ്ങ് എന്നിവക്ക് തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയും എള്ളിനു മകം ഞാറ്റുവേലയും ഉത്തമമാണ്‌.[3] അത്തത്തിൽ വാഴ നടാം. ഫലവൃക്ഷങ്ങളുടെ വിത്തുകൾ നടുന്നതിനും കൊമ്പൊടിച്ചുകുത്തി മുളപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ചെടികൾക്കും തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയാണ്‌ ഏറ്റവും ഉത്തമം. നെൽ കൃഷിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഞാറ്റുവേല സമയങ്ങൾ കൃഷിഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നു. ഭരണി ഞാറ്റുവേലയിൽ മത്തൻ, കുമ്പളം, കയ്പ, വെണ്ട എന്നിവയുടെ വിത്തു കുത്താം. തിരുവാതിര കൃഷിയ്ക്ക് വേണ്ട നടീല്‍ വസ്തുക്കള്‍ ഒക്കെ മഴയ്ക്ക് മുന്നേ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇടവപാതിയ്ക്ക് ഒലിച്ചു കൃഷിയിടങ്ങളില്‍ വന്നടിയുള്ള ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ എക്കല്‍ മണ്ണ് ആണ് അന്നത്തെ കൃഷിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വളം. ഹരിതവിപ്ലവത്തിനു ശേഷം കൃഷിരീതികള്‍ മാറി. ആധുനിക കൃഷി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍ വഴി ഏതു വിളയും ഏതു കാലത്തും കൃഷിചെയ്യാം എന്ന സ്ഥിതിവന്നു. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തില്‍ നമ്മള്‍ മുന്നേറിയെങ്കിലും അശാസ്ത്രീയമായ കൃതൃമ വളങ്ങളുടെയും കീടനാശിനികളുടെയും പ്രയോഗം പലവിധ രോഗങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്ന വിഷാംശങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്‍ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി. പ്രധാനമായും വിഷാംശങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്‍ കഴിക്കേണ്ട സാഹചര്യം പരമാവധി ഒഴിവാക്കാം എന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ അധ്വാനം കുറഞ്ഞ ജീവിത ശൈലിയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ വേവിയ്ക്കാത്ത പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും കഴിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനാല്‍ ഫ്രഷ്‌ ആയ സുരക്ഷിതമായ പച്ചക്കറികള്‍ നമ്മുടെ വീട്ടിവളപ്പില്‍ തന്നെ വളര്‍ത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്.

മണ്ണിനോടും പച്ചപ്പിനോടും പ്രകൃതിയോടും ഇടപഴകുന്ന അത്രയും മാനസികോല്ലാസം നല്‍കുന്ന വേറൊരു പ്രവര്‍ത്തിയില്ല എന്നാണ് മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ നടത്തുന്ന നിരീക്ഷണം

ഞാറ്റുവേല എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കാം

നഷ്ടപ്പെടുന്ന നാട്ടുമരങ്ങളെ, ഫലവൃക്ഷങ്ങളെ, മാവിനങ്ങളെയെല്ലാം നട്ടുവളർത്താം. ചെത്തിയും ചെമ്പകവും നന്ത്യാർവട്ടവുമായ പൂച്ചെടികളെ നടാം. നടീൽ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് ഒരു ഉത്സവം നടത്താം. തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല ഉത്സവം.

നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾ അവരവർക്ക് പറ്റുന്ന തൈകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ മുളപ്പിക്കുക. യൂണിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിവാതിര ഞാറ്റുവേലയിലെ ഒരു ദിവസം ഇവ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരിക. ഇവ ചെറിയ തുക ഈടാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുക. വേണ്ട പ്രചരണങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലുടെ നേരത്തേ നടത്താം. ഉത്സവം എങ്ങനെ എത്രമാത്രം ആകർഷകവും ജനകീയവുമാക്കാമെന്ന് ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഓരോ താലൂക്കു കമ്മറ്റിയും ആലോചിക്കുക

You must be logged in to post a comment Login