നെയ്മര്‍ എംബപ്പേയേക്കാള്‍ മികച്ച കളിക്കാരന്‍; പക്ഷേ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം അംഗീകരിക്കാനാവില്ല: പെലെ

You must be logged in to post a comment Login