പുതിയ 20 രൂപയുടെ നോട്ടുകള്‍ ഉടന്‍

 

മുംബൈ: റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കുന്ന ഇരുപതു രൂപ നോട്ടുകള്‍ ഉടന്‍ വിപണിയിലെത്തും. 2005ല്‍ പുറത്തിറക്കിയ മഹാത്മഗാന്ധി സീരീസ് നോട്ടുകള്‍ക്കു പകരമായുള്ള നോട്ടുകളാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത്.

നിലവില്‍ വിപണിയിലുള്ള 20 രൂപ നോട്ടുകള്‍ക്കു സമാനമായ നോട്ടുകളാണ് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കുന്നത്. നോട്ടിന്റെ നമ്പര്‍ പാനലില്‍ ആര്‍ബിഐ ഗവര്‍ണറുടെ ഒപ്പിനൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷില്‍ എസ് എന്ന അക്ഷരംകൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് പുതിയ നോട്ടുകള്‍ അച്ചടിക്കുന്നതെന്നാണു സൂചന.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നവംബറില്‍ വിപണിയിലുണ്ടായിരുന്ന 500, 1000 രൂപ നോട്ടുകള്‍ അസാധുവാക്കിയതിനുശേഷം ആര്‍ബിഐ, പുതിയ 500, 2000 രൂപ നോട്ടുകള്‍ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു

You must be logged in to post a comment Login