മൂന്നു സെന്റിലെ അത്ഭുതകൃഷി

polyhouse-farming-biju.jpg.image.784.410
മൂന്നുസെന്റില്‍ പോളിഹൗസ് പച്ചക്കറി കൃഷിയുമായി പഞ്ചായത്തംഗം. കോട്ടയം മാഞ്ഞൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് പതിനെട്ടാം വാര്‍ഡ് അംഗവും കെഎസ്എഫ്ഇ ഡയറക്ടറുമായ ബിജു മറ്റപ്പള്ളിയാണ് മൂന്നുസെന്റില്‍ പച്ചക്കറി കൃഷിയില്‍ നേട്ടം കൊയ്യുന്നത്.

കാബേജ്, വെണ്ട, ചീര, വഴുതന, കോളിഫ്‌ളവര്‍ തുടങ്ങി പതിന!ഞ്ചിനം പച്ചക്കറികളാണു ബിജു പോളിഹൗസില്‍ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൃഷിഭവന്റെ സഹായത്തോടെയാണു പോളിഹൗസ്‌കൃഷി നടത്തിയതെന്ന് ബിജു മറ്റപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.

You must be logged in to post a comment Login