റിപ്പബഌക് ദിനം: രാഷ്ട്രപതി ഇന്ന് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും

രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖര്‍ജി അറുപത്തിയഞ്ചാം റിപ്പബഌക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും.


രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രസംഗം എല്ലാ ചാനലുകളും ഇംഗഌഷില്‍, ഹിന്ദി പരിഭാഷയോടുകൂടി പ്രക്ഷേപണം നടത്തും.രാത്രി ഏഴുമണി മുതല്‍ തുടങ്ങുന്ന പ്രസംഗം ചാനലുകളില്‍ തല്‍സമയ സംരക്ഷണം നടത്തും.

You must be logged in to post a comment Login