വയനാട്ടിൽ യാത്രാ തടസം ഉണ്ടാക്കാനല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ആകില്ല’: വെള്ളാപ്പള്ളി

You must be logged in to post a comment Login