വീണ്ടും മോദി ഭരണമെന്ന് എക്‌സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ; കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് തരംഗമുണ്ടാകും

രാജ്യത്ത്  ബിജെപി വീണ്ടും  അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന്  എക്‌സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ. ടൈംസ് നൗ, റിപ്പബ്ലിക്, ന്യൂസ് എക്‌സ്, സീ വോട്ടർ സർവേകളാണ് വീണ്ടും മോദി ഭരണമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ടുഡേ നടത്തിയ സർവേയിൽ  കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് 16 സീറ്റുകൾ വരെ നേടുമെന്ന് പറയുന്നു. ബിജെപിക്ക് ഒരു സീറ്റ് വരെ നേടാനുള്ള സാധ്യതയും ഇന്ത്യ ടുഡേ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട്.

എൻഡിഎ സഖ്യം 267 മുതൽ 365 വരെ സീറ്റ് നേടി വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നാണ് മിക്ക എക്‌സിറ്റ് പോളുകളും പ്രവചിക്കുന്നത്. യുപിഎ 70 മുതൽ 132 സീറ്റ് വരെ നേടും. മറ്റ് കക്ഷികൾ 104 മുതൽ 95 വരെ സീറ്റ് നേടുമെന്നും എക്‌സിറ്റ് പോൾ പ്രവചിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യ ടുഡേ ആക്‌സിസ് സർവേയാണ് എൻഡിഎയ്ക്ക് ഏറ്റവും അധികം സീറ്റ് പ്രവചിക്കുന്നത്. എൻഡിഎ 365, യുപിഎ 108, മറ്റുള്ളവർ 95 എന്നാണ് ഇന്ത്യ ടുഡേ പ്രവചനം. എൻഡിഎ ക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് സീറ്റ് പ്രവചിച്ച എബിപി സിഎസ്ഡിഎസ് സർവേ പ്രകാരം എൻഡിഎ 267 ഉം യു പി എ 127 മാണ്. റിപ്പബ്ലിക്ക് സി വോട്ടർ സർവേ പ്രകാരം എൻഡിഎ 287 ഉം യു പി എ 118 ഉം സീറ്റ് നേടും.

വിവിധ എക്‌സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ

റിപ്പബ്ലിക്- എൻഡിഎ(287), യുപിഎ(128), മറ്റുള്ളവർ(127)

ന്യൂസ് എക്‌സ്- എൻഡിഎ(298), യുപിഎ (118), മറ്റുള്ളവർ (126)

ടൈംസ് നൗ- എൻഡിഎ (306), യുപിഎ (132), മറ്റുള്ളവർ (104)

 

കേരളം

ഇന്ത്യ ടുഡേ- യുഡിഎഫ്(15-16), എൽഡിഎഫ്(3-5), എൻഡിഎ (0-1)

ടുഡേയ്‌സ് ചാണക്യ- യുഡിഎഫ് (16), എൽഡിഎഫ് (8), ബിജെപി (0)

ന്യൂസ് നേഷൻ -യുഡിഎഫ് (11-13), എൽഡിഎഫ് (5-7), എൻഡിഎ (1-3)

ന്യൂസ്18 – എൽഡിഎഫ് (11-13), യുഡിഎഫ് (07-09), എൻഡിഎ (0-1)

 

You must be logged in to post a comment Login