സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണം പവന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞു

 

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവില കുറഞ്ഞു. പവന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞ് 24,920 എന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 3,115 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം. ആഗോള വിപണിയിലെ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. അതേസമയം 24 ക്യാരറ്റ് സ്വര്‍ണം പവന് 27,368 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

ഇന്നലെ പവന് 25,160 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് 25,680 രൂപയും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് 24,080 രൂപയുമാണ്.

വെള്ളി വിലയിലും നേരിയ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വെള്ളി ഗ്രാമിന് 40.58 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഒരു കിലോ വെള്ളിക്ക് 40,580 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

You must be logged in to post a comment Login