സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ധനവ്‌

സ്വര്‍ണവില പവന്‌ 320 രൂപ വര്‍ധിച്ച്‌ 23,360 രൂപയായി. ഗ്രാമിന്‌ 40 രൂപ വര്‍ധിച്ച്‌ 2,920 രൂപയായി. കഴിഞ്ഞ നാല്‌ ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പവന്‌ ആയിരത്തിലധികം രൂപയുടെ വര്‍ധനവാണ്‌ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഉണ്ടായത്‌. ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യത്തകര്‍ച്ചയാണ്‌ സ്വര്‍ണവില ഉയരാന്‍ കാരണം. ഡോളറൊന്നിന്‌ 62.40 എന്ന നിരക്കില്‍ റെക്കോര്‍ഡ്‌ ഇടിവാണ്‌ ഇന്ന്‌ രൂപയ്‌ക്ക്‌ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്‌.

രണ്ട്‌ ദിവസങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ്‌ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ 400 രൂപയുടെ വര്‍ധനവ്‌ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വര്‍ണവിലയില്‍ പതിമൂന്നാം തീയ്യതി 520 രൂപയുടെയും പതിനാറാം തീയ്യതി 440 രൂപയുടെയും വര്‍ധനവ്‌ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

You must be logged in to post a comment Login