സ്വര്‍ണവില വര്‍ധിച്ചു

സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വന്‍ വര്‍ധനവ്‌. പവന്‌ 440 രൂപയാണ്‌ വര്‍ധിച്ചു.ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്‌ 22, 640 രൂപയായി . ഗ്രാമിന്‌ 55 രൂപയുടെ വര്‍ധനവ്‌ ആണ്‌ ഉണ്ടായത്‌. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില 2,830 രൂപയായി.

പതിമൂന്നാം തീയ്യതി സ്വര്‍ണവിലയില്‍ 520 രൂപയുടെ വര്‍ധനവ്‌ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനു ശേഷം മൂന്നു ദിവസമായി സ്വര്‍ണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയായിരുന്നു. രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള സ്വര്‍ണ ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സ്വര്‍ണത്തിന്റെ ഇറക്കുമതി തീരുവ 7 ശതമാനത്തില്‍ നിന്നും 9 ശതമാനമാക്കി കൂട്ടാന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എട്ടുമാസത്തിനിടെ മൂന്നാം തവണയാണ്‌ ഇറക്കുമതി തീരുവ വര്‍ധിപ്പിച്ചത്‌.

You must be logged in to post a comment Login