സ്വര്‍ണ വില പവന് 240 രൂപ കൂടി

സ്വര്‍ണ വില പവന് 240 രൂപ കൂടി 22240 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 2780 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഇന്നലെ പവന്‍ വില 160 രൂപ കുറഞ്ഞ് 22,000 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു.
Shobhana-South-Indian-Jewellery
ആഗോള വിപണിയിലെ വില വര്‍ധനവാണ് ഇവിടെയും വില വര്‍ധിക്കാന്‍ കാരണം.

You must be logged in to post a comment Login