സ്വര്‍ണ വില വ‍ര്‍ധിച്ചു; പവന് 22,360 രൂപ

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയിൽ വര്‍ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. നാല് ദിവസമായി മാറ്റമില്ലാതെ തുടര്‍ന്ന ശേഷമാണ് സ്വ‍‍ര്‍ണ വില ഇന്ന് വര്‍ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പവന് 120 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 22,360 രൂപയിലെത്തി.

ഗ്രാമിന് 2795 രൂപയിലാണ് സ്വര്‍ണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വര്‍ണ വിലയിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകാത്തതാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും പ്രതിഫലിച്ചത്.

You must be logged in to post a comment Login