സ്വാശ്രയ കോളെജുകള്‍ക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി; അബ്കാരി ബിസിനസിനേക്കാള്‍ നല്ലതായി ചിലര്‍ സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളെ കാണുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: സ്വാശ്രയ കോളെജുകള്‍ക്കെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. അബ്കാരി ബിസിനസിനേക്കാള്‍ നല്ലതായി ചിലര്‍ സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളെ കാണുന്നു. സ്വാശ്രയ കോളെജുകള്‍ കച്ചവടസ്ഥാപനങ്ങളായി മാറി. നിയന്ത്രണങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളുമില്ലാതെയാണ് കോളെജുകള്‍ തുടങ്ങിയതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

You must be logged in to post a comment Login