18 അന്താരാഷ്ട്ര മെട്രോകളുടെ കണക്കെടുത്തപ്പോള്‍ ഡല്‍ഹി മെട്രോ രണ്ടാംസ്ഥാനത്ത്

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഓണ്ടലൈന്‍ വഴി നടത്തിയ ഉപഭോക്തൃ സര്‍വേയില്‍ പതിനെട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര മെട്രോകളുടെ കണക്കെടുത്തപ്പോള്‍ ഡല്‍ഹി മെട്രോ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്.
ഉപഭോക്താക്കളുടെ സംതൃപ്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തിയ സര്‍വേയില്‍ 41,000ത്തിലധികം ആളുകളാണ് പ്രതികരിച്ചത്.

വൈബ്‌സൈറ്റുകളിലൂടെയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളിലൂടെയും പ്രധനപ്പെട്ട 18 മെട്രോകളുടെ ലിങ്കുകള്‍ നല്‍കിയാണ് കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിയത്. ഇതില്‍ വിവിധ മെട്രോകളെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ നിന്ന് വിമര്‍ശിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തെകുറച്ചാണ് ആദ്യസ്ഥാനത്തേയ്ക്കുള്ള മെട്രോകളെ കണ്ടെത്തിയത്.

You must be logged in to post a comment Login