300 ബിരുദാനന്തര ബിരുദ മെഡിക്കല്‍ സീറ്റുകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജുകള്‍ക്കു നഷ്ടമായി

കോട്ടയം: സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അപേക്ഷ നല്‍കാത്തതിനാല്‍ 300 ബിരുദാനന്തര ബിരുദ മെഡിക്കല്‍ സീറ്റുകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജുകള്‍ക്കു നഷ്ടമായി. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളും കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളും കൃത്യസമയത്ത് അപേക്ഷ നല്‍കി സീറ്റുകള്‍ നേടി.

മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സില്‍ നിബന്ധനകളില്‍ ഇളവു നല്‍കിയതിനാല്‍ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കാതെ പിജി കോഴ്‌സുകള്‍ നേടിയെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങി. കോഴ്‌സുകള്‍ ആവശ്യമുള്ള മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളോട് അപേക്ഷ നല്‍കാന്‍ മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സില്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു.

സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അനുവദിച്ചാല്‍ മാത്രമേ സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജുകള്‍ക്ക് മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സിലിന് അപേക്ഷ നല്‍കാന്‍ സാധിക്കൂ. സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജുകള്‍ പലവട്ടം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അപേക്ഷ നല്‍കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയില്ല.

ദേശീയതലത്തില്‍ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാണു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോഴ്‌സുകളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നത്. മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളിലെ പിജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകള്‍ പിജി കോഴ്‌സുകളാക്കി ഉയര്‍ത്താന്‍ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചു. പിജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകള്‍ക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ തന്നെ പിജി കോഴ്‌സുകള്‍ക്കും മതിയാകും.

You must be logged in to post a comment Login