പാലക്കാടിന് അടുത്തുള്ള ‘കവ’ എന്ന മനോഹരമായ സ്ഥലം

പാലക്കാടിന് അടുത്തുള്ള ‘കവ’ എന്ന മനോഹരമായ സ്ഥലം…

ഡോ.കെ.സി ചാക്കോ, ചീഫ് എഡിറ്റര്‍ കേരളഭൂക്ഷണം

കേരളത്തിലെ ആദ്ധ്യാത്മിക കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ പരുമലയിലെ  പുരാതന കാര്‍ഷിക കുടുംബമായ കടവില്‍ കുടുംബത്തിലാണ് ഡോ. കെ.സി ചാക്കോയുടെ ജനനം.  നിരണം സെന്റ്…

Velayudhan & Valli

ഇരുളടഞ്ഞ ജീവിതത്തില്‍ നിന്ന് പ്രത്യാശയുടെ വെളിച്ചം പേറുന്ന കിരണങ്ങള്‍ സ്വപ്‌നം കണ്ട് പലക്കാട് ജില്ലയിലെ വേലായുധന്‍- വള്ളി ദമ്പതികള്‍……