പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക് ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു

പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക് ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനമായ പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക് (പിഎന്‍ബി) ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. പിഎന്‍ബി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള പഴയ മെസ്റ്ററോ കാര്‍ഡുകളാണ് പിന്‍വലിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ലക്ഷത്തോളം കാര്‍ഡുകള്‍ ഉപയോഗത്തിലുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കള്‍ തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള പഴയ മെസ്റ്ററോ കാര്‍ഡ് മാറ്റി പുതിയ ഇവിഎം ചിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ച കാര്‍ഡുകള്‍ സ്വന്തമാക്കണം. ഇതിന് ഈ മാസം അവസാനം വരെ സമയമുണ്ട്. കാര്‍ഡ് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് ബാങ്ക് ചാര്‍ജുകളൊന്നും ഈടാക്കുന്നില്ല. ഈ മാസത്തോടുകൂടി പഴയ മെസ്റ്ററോ […]