ദിവസവും മൂന്ന് മുട്ട കഴിക്കൂ, ആരോഗ്യം നേടൂ

ദിവസവും മൂന്ന് മുട്ട കഴിക്കൂ, ആരോഗ്യം നേടൂ

ദിവസവും നിങ്ങള്‍ മുട്ട കഴിക്കാറുണ്ടോ?. മുട്ട കഴിച്ചാല്‍ കൊളസ്‌ട്രോള്‍ വര്‍ധിച്ച് ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടാന്‍ ഇത് ഒരു കാരണമായേക്കാം എന്നാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ നല്ല ഭക്ഷണമാണ് മുട്ട. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദിവസവും മൂന്നു മുട്ട കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. പ്രോട്ടിനും കാല്‍സ്യവും ചേര്‍ന്ന മികച്ച ഭക്ഷണം. ദിവസവും മൂന്നു മുട്ട മുഴുവന്‍ കഴിക്കണം എന്നാണത്രേ ശാസ്ത്രം. മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയില്‍ 90 ശതമാനം കാല്‍സ്യവും അയണുമാണ്. വെള്ളയില്‍ പകുതിയോളം പ്രോട്ടിനും.  മുട്ട കഴിക്കുമ്പോള്‍ കൊളസ്‌ട്രോള്‍ കൂടുമോ […]