കടല്‍ത്തിരയിലാറാടി ഒരു പ്രേത കപ്പല്‍

കടല്‍ത്തിരയിലാറാടി ഒരു പ്രേത കപ്പല്‍

ലണ്ടന്‍ കടലിലൂടെ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തില്‍ ഒരു പ്രേതകപ്പല്‍ ഒഴുകി നടക്കുന്നു. ഈ കപ്പലിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കപ്പിത്താനില്ല. കപ്പലില്‍ നിറയെ നരഭോജികളായ എലികളാണ്. ഈ ഗോസ്റ്റ് കപ്പല്‍ ബ്രിട്ടീഷ് തീരത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് സൂചന. ഒരാഴ്ച മുന്‍പാണ് ബ്രിട്ടീഷ് റഡാറില്‍ കപ്പല്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. കപ്പിലിലെ എലികള്‍ നരഭോജികള്‍ പ്രത്യേകരോഗം പരത്തുന്നവയാണ്. ല്യൂവോവ് ഒറോലോവ എന്നാണ് കപ്പലിന്റെ പേര്. 1970ലാണ് കപ്പല്‍ നിര്‍മ്മിച്ചത് കപ്പല്‍ അവസാനം എത്തിപ്പെട്ടത് ഒരു കനേഡിയന്‍ വ്യവസായിയുടെ കൈയിലാണ്. എന്നാല്‍ ഇയാള്‍ പിന്നീട് കപ്പല്‍ കടലില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു.  ഈ […]