നെയ്യപ്പം 

നെയ്യപ്പം 

1. പച്ചരിപ്പൊടി -4 കപ്പ് 2. ശര്ക്കര -250 ഗ്രാം 3. പാല്‍ -അര കപ്പ് 4. എള്ള്,കരിഞ്ജീരകം -അര ടീസ്പൂണ്‍ വീതം 5. ഏലയ്ക്കപൊടിച്ചത് -6 6. പഞ്ചസാര -1 ടേബിള്സ്പൂ ണ്‍ 7. സോഡാപ്പൊടി -കാല്‍ ടീസ്പൂണ്‍ 8. കൊട്ടത്തേങ്ങ കൊത്തിയരിഞ്ഞ് നെയ്യില്‍ മൂപ്പിച്ചത് -കാല്‍ ടീസ്പൂണ്‍ 9. വെളിച്ചെണ്ണ -400 മില്ലി പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം ശര്ക്കര പാവ് കാച്ചിയതില്‍ പാലൊഴിച്ച് അരിപ്പൊടി ചേര്ത്ത് നന്നായിളക്കി ദോശമാവിന്റെ അയവില്‍ വെയ്ക്കുക.4 മുതല്‍ 8 […]