ലൈംഗികശേഷിക്ക് മികച്ച ഭക്ഷണങ്ങള്‍

ലൈംഗികശേഷിക്ക് മികച്ച ഭക്ഷണങ്ങള്‍

തണ്ണിമത്തന്‍ ഒരു നാടന്‍ വയാഗ്ര തന്നെയാണു തണ്ണിമത്തന്‍ എന്നാണു ഗവേഷണങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. തണ്ണിമത്തനില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സിട്രൂലിന്‍ എന്ന രാസഘടകത്തിനു രക്തക്കുഴലുകളെ വികസിപ്പിച്ച് അവയിലൂ ടെയുള്ള രക്തയോട്ടം കൂട്ടാനാന്‍ കഴിയും. കക്കയിറച്ചി ആഹാരത്തില്‍ സിങ്കിന്റെ അളവു കുറയുന്നതു ലൈംഗികശേഷിക്കുറവിനു വഴി തെളിക്കാം. പുരുഷലൈംഗികഹോര്‍മോണായ ടെസ്‌റ്റോസ് റ്റിറോണിന്റെ ഉത്പാദനത്തിനും ആരോഗ്യമുള്ള ബീജങ്ങള്‍ക്കും സിങ്ക് ആവശ്യമാണ്. കക്കയിറച്ചി, കല്ലുമ്മേക്കായ എന്നിവ സിങ്കിന്റെ കലവറയാണ്. മത്തി, അയല പോലുള്ള മീനുകളിലെ ഫാറ്റി ആസിഡുകള്‍ ലൈംഗികാവയവങ്ങളുള്‍പ്പെടെയുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങളിലെ രക്തയോട്ടം കൂട്ടും. ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണ്‍ ചോക്ലേറ്റ് […]