ക്രിസ്മസ് രാവിന്റെ പടിവാതിലില്‍

ക്രിസ്മസ് രാവിന്റെ പടിവാതിലില്‍

മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന രാവില്‍ വിണ്ണിന്റെ പൊന്‍താരകങ്ങള്‍ മണ്ണിലേക്കിറങ്ങി വന്ന ആഘോഷരാവ് ഇതാ ഒരിക്കല്‍ കൂടി ആഗതമായിരിക്കുന്നു. സ്‌നേഹത്തിന്റേയും, സമാധാനത്തിന്റേയും സന്ദേശം പകര്‍ന്നുതന്ന ദൈവപുത്രന്‍ മണ്ണിലവതരിച്ച ആ പുണ്യരാവ്. ജാതി-മത ഭേദമില്ലാതെ ഒരു മതത്തിന്റെ പ്രത്യേക ആഘോഷം എന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറം ക്രിസ്മസ് ഏവര്‍ക്കും സന്തോഷം പകരുന്ന ഒരു ആഘോഷനാള്‍ കൂടിയാണ്. ആഘോഷവും ഭക്തിയും, വിശ്വാസവും ഇഴചേര്‍ന്ന് മനുഷ്യഹൃദയങ്ങള്‍ ക്രിസ്തുവിന് പിറക്കാന്‍ ഇടമൊരുക്കുന്ന അപൂര്‍വ്വമായ അനുഭൂതിയുടെ ഒരു ഉത്തമവേള കൂടിയാണിത്… തെരുവു വീഥികളെ പ്രകാശിപ്പിച്ച് നില്‍ക്കുന്ന നക്ഷത്ര വിളക്കുകളും, കരോളിന്റെ […]